Komandå

Strategi. Reklam. Marknadsföring.

Jobba hållbart

Länge leve vårt gröna, sköna klot.
Alla kan jobba för ett hållbart samhälle och alla insatser räknas. Jag försöker att göra miljöbra val så ofta som det går i vardagen och anstränger mig för att påverka och uppmuntra kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra detsamma. I stort och i smått.

För egen del
- Jag väljer tåg eller buss, framför flyg och bil för resor i tjänsten, alla gånger som det är möjligt.
- Jag föreslår telefonmöten och telefonintervjuer när det fungerar lika bra som att ses.
- Och så de vanliga vardagsrutinerna: inte skriva ut i onödan, hantera och leverera filer digitalt, lämna papper till återvinning, släcka lampor på kvällen och stänga ner utrustning som inte används.


För kundernas del

- Jag erbjuder mina kunder att klimatkompensera* sina trycksaker när det är möjligt och ifrågasätter omotiverat stora upplagor vid tryck.
- Jag anlitar miljö- och kvalitetssäkrade tryckerier och andra producenter.
- Jag föreslår i första hand helt klorfria papper och Svanenmärkta produkter.
- I december 2012 gick jag endagskursen Miljö- och hållbarhetskommunikation i Miljörapportens regi, för att bättre kunna bidra med miljö- och hållbarhetskompetens ur ett kommunikationsperspektiv.

* Klimatkompensationen för trycksaker räknas fram utifrån de totala koldioxidutsläppen från produktion och transporter. Den avgift du betalar ger dig rätt att märka trycksaken med en klimatsymbol som visar att du dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten.

För en lite grönare värld
Trots att en stor del av kommunikation och marknadsföring sker digitalt idag,  förbrukar reklambranschen fortfarande mängder av papper i form av broschyrer, affischer, förpackningar med mera. Komandå klimatkompenserar en smula för det genom att köpa träd i VI-skogen. Sedan 2010 har jag hittills bidragit till att 275 nya träd har planterats runt Victoriasjön i Östra Afrika.